Ko smo mi?SUP

Čemu težimo?

Naša misija je stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje će njihov život učiniti kvalitetnijim.” U svakom pojedincu našeg društva postoji potencijal i energija koja može da inicira promenu.

Kako radimo?

  • Podrška građana i građanki – svaki naš projekat mora da dobije pismenu podršku 1000 građana i građanki pre nego što krene u realizaciju.
  • Društveno organizovanje – svaki naš projekat ili aktivnost bazira se na direktnom uključivanju građana i građanki u njegovu realizaciju.
  • Transparentnost – svi naši resursi i troškovi su javno prikazani i svima dostupni. Ako ne možemo javno da ih objavimo, znači da nismo ni odgovorni prema onima zbog kojih postojimo.

Istorijat:

Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je 04. jula 2009. sa misijom osnaživanja, motivisanja i ohrabrivanja pojednica da aktivno i udruženo učestvuju u kreiranju kvalitetnijeg života u Srbiji.
Dolazimo iz različitih sfera društva, a između ostalih čine nas politikolozi, lekari, ekonomisti, pravnici, sociolozi. Mi živimo u Srbiji gde smo rešeni i da ostanemo. Ne želimo da odemo u svet kako bismo živeli bolje.
Detinjstvo smo proveli gledajući svoje roditelje koji se bore PROTIV nečega ili nekoga, za bolju budućnost svoje dece. Šta se promenilo? MI se danas borimo ZA nas i našu decu. Želimo da učinimo sve što možemo da u Srbiji život postane bolji i to ne samo na rečima i u nekoj budućnosti već konkretno i danas!
Zadovoljni smo onim što smo i što smo do sada postigli, ali nezadovoljni brojnim negativnim pojavama koje nas okružuju.
Verujemo da svaki pojedinac ima kapacitete i resurse da se pokrene i da svoj život učini kvalitetnijim i boljim. Da traži od države da uradi nešto za njega, ali i da on sam uradi nešto za sebe i državu.
Promene kreiramo MI – građani, ne čekamo da to neko uradi umesto nas.
BUDI POKRETAČ, A NE PASIVNI POSMATRAČ!